Workshop/panel

Workshop – Kinetoterapie:

  • În lucru!!

 

Panel –  Educaţie Fizică şi Sport:

  • Actualități în dezvoltarea fizică la populația de vârstă școlară

Panel – Antrenament și performanță motrică:

Realitățile sportului universitar din Romania și Europa

Workshop – Educație fizică și Sport:

  • Rolul activităților motrice în regimul de viață al artiștilor

Moderator: Ana-Cristina Leșe, Universitatea de Arte „George Enescuˮ din Iași

Invitați:

Aurelia Simion, Universitatea de Arte „George Enescuˮ din Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice;

Jeni Pralea, Universitatea de Arte „George Enescuˮ din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design;

Adriana Albu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popaˮ din Iași;

Raluca Hodorca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, Facultatea de Educație Fizică și Sport;