Comitete

PREȘEDINȚI  DE ONOARE:

Vasile IȘAN, Profesor Dr., Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Ioan-Aurel POP, Profesor Dr., Rector al Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România

Marilen PIRTEA, Profesor Dr., Rector al Universităţii de Vest din Timișoara, România

Valentin NEDEFF, Profesor Dr. Ing., Rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
  

PREȘEDINȚI AI CONFERINȚEI:

Marin CHIRAZI, Prof. Dr. – Decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Vasile BOGDAN, Prof. Dr. – Decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România

Adrian NAGEL, Conf. Dr. – Decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea de Vest din Timișoara, România

Dănuţ-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ, Prof. Dr. – Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România