Call for papers

Lucrările acceptate la conferință (maximum 2 articole de autor sau co-autor) se vor publica în:

Sport și Societate. Revista de Educație Fizică, Sport și Științe Conexe, editată de Fundaţia ALTIUS ACADEMY – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, indexată BDI în: EBSCO SPORTDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich’s, Index Copernicus, Google Scholar, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din România (B+), scipio.ro, Academic Journals Database

Timişoara Physical Education and Rehabilitation Journal, revistă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii de Vest din Timişoara, indexată BDI în: EBSCO, ProQuest, DOAJ, DE GRUYTER, J-Gate

Studia Universitatis Babes-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae, revistă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, indexată BDI în: EBSCO, ProQuest, DOAJ, IndexCopernicus, Open Access Publishers, scipio.ro etc..

sau în

Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sport and Health,  publicație a Casei de Editură Alma Mater, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, indexată BDI în: EBSCO SPORTDiscus, DOAJ, J-Gate, Scipio, PROQUEST, Ulrich’s, Index Copernicus, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din România (B+).