Bun venit!

chirazi-foto

   In numele organizatorilor doresc să urez un călduros bun venit tuturor celor care au dat curs invitației de participare la cea de-a IX-a Conferință Internațională în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie!

   Suntem convinși că participarea dumneavoastră constituie o bună oportunitate de diseminare a rezultatelor activității dumneavoastră profesionale, având in vedere tematica workshop-urilor, precum și a rezultatelor preocupărilor de cercetare, fiind propuse următoarele tematici:

  • Sport şi Sănătate
  • Educaţie Fizică şi Sport Şcolar și Universitar
  • Psihologie şi Sociologie în Sport
  • Management şi Marketing în Sport
  • Sportul de Timp Liber
  • Sportul pentru Toţi şi Educaţie Olimpică
  • Sport pentru Persoane cu Dizabilităţi
  • Kinetoterapie și Recuperare

   Această a IX-a ediție a conferinței noastre internaționale este dedicată, în special, contribuției cercetării științifice la identificarea unor realități care țin de organizarea și funcționarea sistemului de educație fizică și sport, precum și la formularea de soluții, cu referire îndeosebi la caracteristicile morfologice ale populației de vârstă școlară, la starea sportului universitar și la elemente de actualitate din kinetoterapie.

   Sperăm că participarea la aceste evenimente reprezintă pentru dumneavoastră o posibilitate de informare și de realizare a unui salt calitativ în domeniul nostru de activitate, de afirmare a unor abilități de cercetare a specialiștilor, precum și un impuls de cunoaștere și exprimare pentru cei tineri.

   Faptul că Facultatea de Educație Fizică si Sport, gazda evenimentului, este una dintre facultățile Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima universitate modernă din România, ne impune respectarea unor standarde ridicate în organizarea acestor evenimente (invitați de renume, transmiterea on-line, publicarea articolelor în reviste cu vizibilitate internațională etc.).

   Ca o garanție a calității evenimentului științific, dorim să evidențiem și faptul că a IX-a Conferință Internațională în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie este organizată, în premieră, de către patru universități din Romania: Universitatea „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Vasile Alecsandriˮ din Bacău, prin intermediul facultăților de profil, în parteneriat cu Universitatea Firat din Elazig, Turcia.

   În speranța că Iașiul, prin multitudinea posibilităților de petrecere agreabilă a timpului liber, poate veni în întâmpinarea unui spectru larg de așteptări, ne dorim să rămâneți cu amintiri cât mai plăcute!

Cu respect,
PhD Marin Chirazi
Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ROMANIA